ЗА НАС

Делташпед е една од првите приватни шпедиции во Македонија. Единствената канцеларија е отворена во нас. Аеродром во 1992 година како друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција.

Делташпед поседува лиценца за застапување и шпедитерско работење издадена од Царинска управа на Република Македонија.

Наша мисија е задоволување на потребите на клиентите и нивните очекувања преку нашите вработени лица кои се искусни, лиценцирани шпедитери и професионално обучени и координирани со цел потребите да бидат задоволени.

УСЛУГИ

Наша обврска е навремено, брзо и квалитетно завршување на царинските формалности со цел, нашите клиенти навремено да располагаат со сопствената стока. Нудиме комплетна услуга за Вас, преку:

  • Увозно / Извозно царинење
  • Царинење на привремено увезена стока
  • Изготвување на транзитни документи
  • Консалтинг за царинско работење
  • Застапување на фирми пред царина

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

КОНТАКТКонтакт :
deltasped@gmail.com
deltasped@deltasped.mk
022434925
Факс :
022400575
Директор :
Сашо Србиновски
saso.srbinovski@deltasped.mk
070227633
Референти по шпедиција:
Кети Србиновска
keti.srbinovska@deltasped.mk
070398691
Драгица Николова
dragica.nikolova@deltasped.mk
070398692
Данчо Ивановски
danco.ivanovski@deltasped.mk
070327449
Дарко Јосифовски
darko.josifovski@deltasped.mk
070327419

Designed and created by ASTA